Google Ads

Jag hjälper dig att göra din hemsida synlig och sökbar på Google. Med hjälp av Google Ads skapar vi annonskampanjer som baseras på specifika söktermer som just din målgrupp använder sig av.

Drifttagning

Jag installerar ett Google Ads-konto åt dig så att vi kan köra igång en vinnande annonskampanj.

Sökordsanalys

Jag gör en sökordsanalys av de söktermer som dina specifika kunden använder sig av i sina sökningar.

Uppföljning

Jag följer upp resultatet av din annonskampanj så att du ska veta exakt hur lönsam den är.

Justering

För att din annonskampanj ska bli riktigt framgångsrik krävs det ofta lite "Trial & Error". Jag hjälper dig med det.